Sekretesspolicy för appen Skyddslaget

För dig som deltar i forskningsprojektet och har eller ska ladda ned appen ”Skyddslaget” på din mobil så finns här information om sekretess i appen. Det innebär information om hur dina uppgifter, din användning av appen och dina enkätsvar samlas in och hanteras.


condomHur hanteras mina uppgifter?

Studien har godkänts av etikprövningsnämnden i Stockholm. Den information som vi samlar in i forskningsprojektet kommer att behandlas konfidentiellt. Endast forskarna i projektet kommer att ha tillgång till den information som samlas in. Du behöver inte lämna dina personuppgifter eller kontaktuppgifter i appen.

condomÄr min identitet skyddad?

Hur du använder appen och vilka svar du ger i enkäterna kommer inte att kopplas till dig personligen. Ditt namn och dina personuppgifter kommer att ersättas med ett löpnummer. De uppgifter du lämnar i appen kommer därför endast att kopplas till det löpnummer som ditt namn har ersatts med.

condomVad samlas in?

Den information som samlas in är de svar du lämnar i enkäterna i appen. För dig som tillhör den grupp som får ta del av innehållet i appen kommer dessutom information om hur du använder appen att samlas in. Detta görs för att kunna avgöra hur mycket du har använt appen. Allt material som insamlas, de enkätsvar du lämnar och din användning av appen, kommer endast att användas i forskningssyfte.När forskningsprojektet avslutas kommer dina insamlade personuppgift att raderas.


Har du frågor?

Om du vill veta mer om sekretessen i appen så kan du kontakta oss via mail eller telefon.

Kontaktuppgifter: