Kondomer

condomVad går studien ut på?

Detta är en randomiserad studie. Det betyder att du kommer att lottas till en av två grupper. Den ena gruppen kommer att få prova en ny smart-telefon applikation som handlar om sexuell hälsa. Den andra gruppen kommer inte att få ta del av applikationen. Båda grupper kommer att svara på frågor som rör sexuell hälsa vid 3 olika tillfällen. Studien håller på i sex månader.

condomSekretess

Studien har godkänts av etikprövningsnämnden i Stockholm. Den information som vi samlar in i forskningsprojektet kommer att behandlas konfidentiellt. Endast forskarna i projektet kommer att ha tillgång till den information som samlas in. Ditt namn och dina personuppgifter kommer att ersättas med ett löpnummer.

condomFår jag någon ersättning?

Ja, som tack för att du vill vara med i studien får du två biobiljetter.